Tel.: 602 348 683

Školení řidičů

 

Školení  řidičů referentských vozidel

Pro řidiče vozidel, kteří při výkonu zaměstnání řídí motorové vozidlo a nespadají do povinnosti držení Průkazu profesní způsobilosti řidičů (vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

 

Školení řidičů v rámci Profesní způsobilosti řidičů

pro držitele řidičských průkazů skupin C, D, E

Provádíme:

-  školení profesní  způsobilosti  řidičů v rozsahu 7 hodin  v rámci pravidelného každoročního školení (dle zák.č. 247/2000Sb,  §48, odst.2)  

-  školení profesní  způsobilosti  řidičů v rozsahu 35 hodin  v rámci návratu k původnímu povolání (dle zák.č. 247/2000Sb,  §48, odst.4 a 5)  

-  vstupní školení profesní  způsobilosti  řidičů  v rozsahu 140 hod (popř. 280 hodin)  k získání Průkazu profesní způsobilosti  řidičů (dle zák.č. 247/2000Sb,  §47, odst.3 a 4)  

-  vstupní školení profesní  způsobilosti  řidičů v rozsahu 45 hod  k rozšíření  Průkazu profesní způsobilosti  řidičů  ze skupiny C, CE na skupinu D, DE, a nebo ze skupiny D, DE na skupinu C, CE (dle zák.č. 247/2000Sb,  §47, odst.5)