Tel.: 602 348 683

B - Osobní auta

   

 

   Skupina  B
   ( od 18 let )     

Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

- nepřevyšující 750 kg

- převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

U výcviku na osobní automobil si můžete vybrat způsob a intenzitu výcviku, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.                       Včetně výcviku na vozidle s automatickou převodovkou.

Kurz
Žáci docházejí na hodiny teorie společně, pravidelně v jeden pevně stanovený den. Na jízdy se plánují v pracovních dnech dle svého volného času.
Frekvence jízd cca 1x / týden. Délka výcviku cca 8 měsíců. 

Individuální výcvik
Žáci se plánují na teoretickou přípravu a do výcviku v pracovních dnech dle svého volného času.
Frekvence jízd cca 2x / týden.  

Přednostní výcvik
Přednostní plánování výcviku s přizpůsobením k časovým požadavkům žáka (možné i soboty)
Frekvence jízd podle individuálních potřeb žáka.