Tel.: 602 348 683

B - Osobní auta

   

 

   Skupina  B
   ( od 18 let )     

Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

- nepřevyšující 750 kg

- převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

U výcviku na osobní automobil si můžete vybrat způsob a intenzitu výcviku, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Kurz
Pravidelná  výuka ve skupině, (žák dochází do kurzu pravidelně, např. každé pondělí). 
Frekvence jízd cca 1x / týden.  Délka výcviku  6 měsíců.

Individuální výcvik
Žáci se plánují na teoretickou přípravu a do výcviku v pracovních dnech dle svého volného času.
Frekvence jízd cca 2x / týden.  Délka výcviku 12 - 16 týdnů.

Přednostní výcvik
Výcvik je maximálně přizpůsoben časovým  požadavkům žáka , včetně sobot a nedělí.
Frekvence jízd podle individuálních potřeb žáka. Délka výcviku od 18 dnů.